• Vliegzaken
 • Voorval melden

Luchtvaart voorval melden

De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht en vervangt Richtlijn nr. 2003/42/EC. De meldplicht voor organisaties in de commerciële luchtvaart blijft in stand en er komt meer nadruk op de uniformiteit en kwaliteit van de meldingen. Vanwege de verordening is ook de kleine (niet commerciële) luchtvaart verplicht om voorvallen te melden.
Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis: 

 • die een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
 • die in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.
Invoering van de nieuwe regels
 • Verordening 376/2014 is inmiddels van kracht, maar wordt om praktische redenen gefaseerd ingevoerd. Vanaf in het eerste kwartaal van 2017, of zoveel eerder als mogelijk, zullen organisaties aan alle eisen van Verordening kunnen voldoen. Dit komt omdat de Europese Commissie de benodigde software, guidance material en de formulieren die nodig zijn om ‘compatible’ te melden pas najaar 2015 beschikbaar stelde. Daarnaast moet nog een wetswijziging worden afgerond met de handhavingsinstrumenten die gericht zijn op de verordening. Zo lang zij niet anders kunnen, blijven organisaties melden zoals ze dat onder de richtlijn al deden.

  Waarom melden
  Om de veiligheid van de burgerluchtvaart continu te verhogen, wordt de informatie uit meldingen van voorvallen geanonimiseerd geregistreerd en geanalyseerd door het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen. De kennis die daar uit voortvloeit wordt gedeeld met de luchtvaartsector zodat deze eventueel veiligheidverhogende maatregelen kan nemen. In z’n algemeenheid leert de ervaring dat, voordat een ongeval plaatsvindt, er dikwijls al voorvallen of andere tekortkomingen plaatsvonden die verband houden met veiligheidsrisico's.

  Wat wordt er gedaan met de melding 
  Een melding wordt zorgvuldig behandeld (registratie, opslag) en gedeeld met de toezichthoudend inspecteur. In de meeste gevallen volgt er geen toezichtactie, soms wordt gevraagd welke ‘follow up’ het betrokken bedrijf heeft ondernomen. Uitzonderingen vormen situaties waarin sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke overtredingen. Daar zal de inspectie gegarandeerd handhavend optreden.
  Verder gebruikt de ILT de meldingen geanonimiseerd voor trendanalyses die input zijn voor verbetering van de vliegveiligheid of voor eventuele aanpassingen van het toezichtprogramma.

Wij doen er alles aan om u te helpen
 • Klik hier om een gevaren formulier te downloaden
 • Klik hier om een voorval document te downloaden

Afdrukken E-mail