• Vliegzaken
  • Vliegen

Verslag Efleva vergadering 2015

Rapportage EFLEVA 2015.
Allereerst een korte introductie voor de nieuwe leden bij onze vereniging.
De NVAV is aangesloten bij EFLEVA, dat staat voor European Federation for Light, Experimental and Vintage Aircraft. EFLEVA bestaat zo’n 9 jaar en heeft als doelstelling de Europese wet- en regelgeving, waar wij als bouwers en vliegers mee te maken hebben, te bewaken en te harmoniseren. Wet- en regelgeving wordt gemaakt door een complex van nationale authoriteiten zoals DGB en internationale organisaties zoals EASA, ECAC en ICAO.
Het luchtruim is groot, de grens dichtbij en Europa biedt oneindig veel uitdagingen om de vleugels uit te slaan. We zijn vaak grensoverschrijdend bezig. Het is dringend gewenst dat wet- en regelgeving binnen de Europese lidstaten uniformiteit en werkbaarheid biedt.
Het besluitvormingsproces dat daarmee samenhangt is complex en tijdrovend.
Hierop anticiperen vraagt om kennis van het besluitvormingsproces, alsmede om tijdige afstemming en om een doelgerichte inbreng in de overlegstructuur.
Dit vereist naast veel geduld en vasthoudendheid ook om interesse in de papieren materie.
Bundeling van belangen in een samenwerkingsverband als EFLEVA is een goede zaak.
 
Hoe staat EFLEVA er op dit moment voor?
Er zijn 15 landen d.m.v. diverse verenigingen aangesloten, die tezamen een belangengroep vormen van zo’n 15.000 personen. In ons land is alleen de NVAV aangesloten en daarmee is het totale belang van vliegende landgenoten lang niet afgedekt.
We werken er aan ook de KNVvL en de NFHL over de streep te krijgen om zich aan te sluiten. Ook dit vereist geduld en lobby.
Het gaat om gehoord te worden en een luide stem bereik je met velen!
 
EFLEVA heeft een herkenbare structuur bestaande uit een hoofdbestuur in Engeland en 4 afdelingen elk met een eigen voorzitter, resp. Light met vz. in Portugal, Experimental met vz. in Zweden, Vintage met vz. in Frankrijk en Consultation met vz. in Engeland. Alles dat te maken heeft met Rotorcraft, zoals autogyro, gyrocopter/plane en helicopter resorteert met een aparte werkgroep onder afdeling Light.
Kartrekker en voorzitter van het hoofdbestuur is Roger Hopkinson. Het secretariaat bevindt zich in Duitland en de penningmeester komt uit Zwitserland.
Een bont Europees gezelschap binnen een professionele internationale organisatie, die steunt op gedreven liefhebbers van onze passie.
Voor een overzicht van de organisatie wordt verwezen naar de website van EFLEVA:
 
Eenmaal per jaar wordt de jaarvergadering gehouden, waarbij alle bestuursleden en vertegenwoordigers uit de deelnemende landen aanwezig zijn.
De jaarvergadering bestaat uit 2 elementen resp. met een technisch inhoudelijke agenda en met een statutaire agenda. Plaats van bijeenkomst rouleert binnen Europa en was ditmaal in de omgeving van Milaan (Malpensa) op 24 en 25 oktober 2015.
In totaal zijn 7 bestuursleden en 21 vertegenwoordigers uit 10 verschillende landen en 2 gastsprekers aanwezig.
Voor de NVAV zijn dit: Filip Lambert en ondergetekende.
In de navolgende compilatie wordt verwezen naar de orginele documenten zoals getoond tijdens de vergaderingen als mede de later toegezonden notulen.
Al deze stukken zijn te vinden als kyperlink in dit document.
De technisch inhoudelijke agenda voor 24 oktober wordt gevuld door rapportages van het hoofdbestuur en de 4 afdelingen.
Enkele interessante zaken daaruit zijn:
1. Annex II optimalisaties w.o. de veelbesproken 51% regel. Voor een aantal onderwerpen doet EFLEVA voorstellen voor tekst verbetering; zie AnnexII15_10-24.
2. De voortgang op het gebied van uniformiteit voor FNRP vliegtuigen bij grensoverschrijdend vliegen, wat inmiddels een groep van ca 9700 vliegtuigen binnen Europa betreft; zie EFLEVA Proposal to ECAC 2006052915 en ECACInitiativ 15_10-24.
3. Een initiatief tot het bouwen van een EFLEVA (Wiki) database op het gebied van luchtwaardigheid; zie AirworthinessOversightProgramme15_10-24.
4. Toenemende belangstelling voor Rotorcraft-achtigen; zie Rotorcraft15_10-24.
Dit wordt nog eens benadrukt door de aanwezigheid van een gyrocopter bij de World Air Games in Dubai 2015; zie de recent ontvangen rapportage van onze collega’s in Zwitserland: de FAI.
5. Het proces voor de ontwikkeling van EASA regelgeving en de wijze waarop bijsturing mogelijk is; met verwijzing naar presentatie Consultation 15_10-24. Opvallend is de lange doorlooptijd.
6. De activiteiten van European Air Sports (EAS), die zich inzet voor een brede groep van belanghebbenden tot behoud van een plek naast de civiele luchtvaart. Hierbij komt de positie van Annex II in relatie met EASA regelgeving aan de orde.
Ook in EAS verband is een complex beeld te zien aan personen en aspecten om regelgeving in goede banen te leiden; zie EAS-Report2015.
7. Een renovatieproject van een jet trainer Aero Macchi 326, die tot schroot was gedoemd. Gastspreker Renzo Catellini deed verslag van een traject over 7 jaar, 30.000 uur en € 450.000 aan kosten, om dit bijzondere vliegtuig onder Italiaanse regels de lucht in te krijgen; zie Minutes_EFLEVAT&BC2015_10-24.
8. Gastspreker Thomas Broedreskift uit Noorwegen vertelt over de ontwikkeling van de Equator, een hybride aangedreven watervliegtuig.
9. Tenslotte geeft Filip Lambert zijn visie over de parallel tussen de Zuid-Afrikaanse Apartheid en Annex II; zie EASAANNEXIIvsApartheid15_10-24.
Na de vergadering volgt een bezoek aan de fa. Magnigyro, gevestigd in Malpensa, waar gyrocopters worden gebouwd.
Deze juweeltjes met Rotax motor in verschillende uitvoering zijn populair.
Zelfs de propellerbladen worden ter plaatse gelamineerd en gebalanceerd.
De statutaire agenda voor 25 oktober bestaat uit organisatorische en financiële onderwerpen alsmede een toelichting op de plannen voor 2016 van de 4 afdelingen.
Enkele punten hieruit gelicht:
1. Voor onze sector is plan Experimental van belang; zie ExperimentalCommission15_10-24.
Met name de actualisatie van ECAC recommandation INT.S/11-1 uit 1980 is een blijvend onderwerp van aandacht. Hierin staan de condities voor grensoverschrijdend vliegverkeer voor geheel Europa. Je kunt het ook downloaden.
2. Er blijkt voor 2016 een tekort aan inkomsten; zie FinancialReport15_10-25 en Budget2015.
Hiervoor is een contributieverhoging gewenst naar € 400,- per organisatie en € 1,05 per lid. Bij meerderheid van stemmen en 2 Nederlandse onthoudingen, is deze verhoging geaccepteerd voor invoering in 2016.
De volgende jaarvergadering is op 29 en 30 oktober 2016 in Speyer.
 
Jeroen Boonzaaijer en Coen Mulder

Afdrukken E-mail

Come visit us in Marville!

Marville is situated just 5 miles across the Belgian border and it's a 4 hour drive south from Utrecht.
If you'r flying in, our front yard is a 3 km long Runway. 45 meters wide.
No matter how many landings you make there is no landing fee.
 
What are the requirements for a visit?
The airport is PPR. So you have to call me with the following info;
        Full name, date and place of birth.
        Make & Registration of your plane.
(due to local regulations this info has to be with us 5 days prior to your arrival!)
 
Most pilots fly from Teuge or Lelystad via Germany, Geilenkirchen, over the Ardennen, Bastonge, Virton (with a big woodpulp factory) SSW to Marville.
When the clouds are not high enough you can fly down via Brussel / Mobeuge. This way you don't have to bother with the relative high elevation of the Ardennes.
When crosing borders you have to file a Flightplan.
 
Sometimes Marville (LFYK) is not known or accepted then you can use ZZZZ or LFGS (Villette) which is 5 miles from here. You can use the MMD VOR, Marville is located on the 072 radial at 13NM.
 
The water tower behind my home you can see from miles away.
If you like to come more often during the year, I can put your name on a frequent visitor list
which will cost you 10.00 Euro per year and you can arrive whenever you want.
If for some reason you can not come, thats no problem, but let us know!
We would like to welkom you!

Afdrukken E-mail

Brevetinformatie

Om met je zelfgebouwde vliegtuig te vligen heb je een vliegbrevet of een "licence" nodig.
De volgende brevetten zijn mogelijk
RPL Recreational private licence. Dit brevet worden geconverteerd naar een LAPL brevet. Deze brevetten worden veel gebruikt door zelfbouwers.
PPL, Private pilot licence. Dit brevet wordt veel gebruikt door zelfbouwers.
CPL Commercil pilot licence
ATPL Air Transport Licence. Dit brevet wordt niet veel gebruikt ondr de zelfbouwers.
 
 

Afdrukken E-mail

Vliegbegeleiding

De Nederlandse Verening van Amateur Vliegtuigbouwers NVAV heeft ook tot doel de veiligheid per type vliegtuig te bevorderen.De NVAV doet dit, door het uitwisselen van contacten met en de ervaringen van, vliegers van zelfgebouwde vliegtuigen.

Orienteer U grondig op de prestaties, maar nog meer op de eisen die het vliegtuig aan U stelt.
Maak een sommetje over de te verwachten kosten per vlieguur.

Zet dat af tegen het aantal uren, welke verstandig worden geacht per type.

Makkelijk gezegd; Het ene vliegtuig is goedig en langzaam, het andere merk snel maar veeleisend t.o.v. de Pilot Skills.

Ga niet alleen af op de argumenten van een verkoper!!
Maak meer dan 1 testvlucht.

 

Afdrukken E-mail

Vliegen met uw eigen gebouwde vliegtuig

Het vliegen

Vliegen bestaat voor een groot deel uit controleren en opletten. Veel meer dan bij autorijden worden tekortkomingen op dit gebied op een vaak uiterst vervelende wijze afgestraft. Er zijn nu eenmaal geen vluchtstroken in de lucht en ook de wegenwacht is een weinig gezien verschijnsel op 2000 voet. Samengevat: ook tijdens het vliegen is er een groot aantal zaken dat u in het oog moet houden! Een van de belangrijkste zaken is het uitvoeren van het voorgeschreven onderhoud. Een groot voordeel van een zelfgebouwd vliegtuig is, dat u het onderhoud zelf mag uitvoeren. Dit legt automatisch ook de verantwoordelijkheid op u om dat onderhoud dan ook daadwerkelijk te doen. Ook hier moet u bij voorkeur weer gebruik maken van een onderhoud - inspectieschema van de fabrikant. Is dat er niet? Informeer dan even bij collega-bouwers. Levert dat niets op, dan kunt u bij de NVAV weer een generiek onderhoudsschema opvragen, dat naar behoefte geschikt kan worden gemaakt voor uw eigen vliegtuig. De NVAV / TZ medewerker of een erkend GWK kan u daarbij helpen.

Onderhoud
Denk eraan, dat het door u uitgevoerd onderhoud wel aantoonbaar moet zijn! Het invullen van logboeken is dus verplicht! Hopelijk overkomen ze u nooit, maar je weet maar nooit. De wet schrijft echter voor, dat u alle ongevallen moet melden bij de autoriteiten. Kijk er desnoods de regelgeving eens op na, of duik weer eens in de oude leerstof van het vak “luchtvaartvoorschriften”.

Ongevallen
Daarnaast kent de NVAV een ongevalmelding op geheel vrijwillige basis, die uitsluitend ten doel heeft van elkaars ongevallen te kunnen leren. Voor het melden van ongevallen bij de NVAV is een modelformulier in deze map gevoegd. Nogmaals: de NVAV behandelt uw informatie vertrouwelijk en zal hierover geen contact opnemen met de autoriteiten. Is het ongeval van een omvang, dat het vliegtuig niet meer luchtwaardig geacht moet worden (en dat is sneller dan u denkt!), dan zult u tot reparatie over moeten gaan. De regelgeving schrijft in dat geval slechts globaal voor wat u moet doen. In de meeste gevallen zult u een reparatievoorstel moeten indienen, dat goedgekeurd moet worden door de ontwerper of kitfabrikant.
 
Verlenging
In de Regelgeving staat vermeld hoe u dient te handelen bij het aanvragen van een BVL - verlenging. Gebruik altijd de laatste versie van de IVW checklijst. Belangrijk is, dat u de vereiste bewijzen, de z.g. log-entries) [380 Log-entries, hoe en wat] bijvoegt van de inspecties die door erkende personen of bedrijven moeten worden uitgevoerd. Denk er ook aan, dat ook indien de avionica of het pitot static systeem dit jaar nog niet aan de beurt was, u wel de log-entries van de vorige inspecties moet overleggen om aan te tonen, dat uw keuring nog een jaartje geldig is.
 
Administratie
Ook bij het vliegen bent u niet verlost van administratie. In ieder geval moet u de voorgeschreven logboeken (3x) bijhouden en u doet er eveneens goed aan de inspectierapporten van de door u zelf uitgevoerd inspecties te bewaren. Zoals al eerder opgemerkt, hebben naast de autoriteiten vooral verzekeraars een levendige belangstelling voor dit soort papieren. Denkt u daarbij ook aan de op u van toepassing zijnde SB’s, BLA’s, OAL’s en wat er nog meer in omloop is. In alle gevallen is het uw eigen verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van de verschenen publicaties rond uw vliegtuigtype in de ruimste zin.

Afdrukken E-mail