Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Vliegtuig importeren

Vanwege de (nieuwe) Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (voorheen Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen) ingegaan op 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk een in een ander land geregistreerd amateurbouw luchtvaartuig te importeren.

Tgv de wet op vrij verkeer tussen landen is het onmogelijk import van de toestel tegen te houden , doch er zal door de overheid geen BvL worden afgegeven.

De argumentatie hiervoor is dat het bouw en toezicht kwaliteitsniveau in andere landen niet gegarandeerd kan worden. De NVAV staat daar zeker niet achter en is in onderhandeling om dit ongedaan te maken, maar dat is een lange weg.

Het importeren van bouwpakketten en in aanbouw zijnde toestellen waarvoor nog geen inschrijving is afgeven blijft wel mogelijk.

In het laatste geval moet wel aannemelijk worden gemaakt dat het uiteindelijke toestel voor meer dan 51% amateur gebouwd is

Export van in Nederland geregistreerde toestellen blijft eveneens gewoon mogelijk, mits het ontvangende land dit toestaat.

Koop en verkoop van Nederlands geregistreerde toestellen is ook nog steeds mogelijk.

Het invoeren zelfbouwkits of deels gebouwde kits vanuit het buitenland.

Bij het invoeren zelfbouwkits komen een aantal zaken om de hoek kijken. In de eerste plaats is het goed het begrip “invoer” of “import” eens nader onder de loep te nemen. Het enkele feit, dat een vliegtuig of kit zich (voor langere tijd) in Nederland of de EU bevind, heeft niets met invoer te maken. Het heeft weliswaar de fysieke grenzen van de EU overschreden, maar daarbij hoeft nog geen sprake te zijn van invoer.

Douanetechnische invoer in een EU-land betekent, dat een kit binnen de EU (en dus in Nederland) in het z.g. vrije verkeer gebracht wordt. Zodra u een kit in het vrije verkeer van de EU wilt brengen, krijgt u te maken met de Douane en de Belastingdienst. Nadat u aan de verplichtingen van beiden hebt voldaan, kunt u er binnen de EU vrij over beschikken en het gebruiken, of verkopen.

In alle gevallen is het van belang de aankoopfacturen te bewaren en aantoonbaar te maken of en door wie er BTW is afgedragen. Indien de kit door een vennootschap is of wordt is dat meestal niet het geval en maakt verkoop wat lastiger.
In geval van import van buiten EU zijn ook invoerrechten verschuldigd (ca 4%) welke meestal door de transporteur via een douane agent worden doorberekend.

Regeling Bijzondere bestemmingen.

Vliegtuigkits en onderdelen kunnen door de douane aangemerkt worden als een z.g. bijzondere bestemming en daarvoor kunt u een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten krijgen. Informatie daarover vindt u op de website van de douane. Probeer ook informatie in te winnen bij het douanekantoor in uw regio. De regeling kent nogal wat administratieve voorwaarden en niet alle douanekantoren zijn even behulpzaam met het toepassen ervan! Let erop, dat u - voor u gebruik van de Regeling kunt maken - in het bezit moet zijn van een Vergunning Bijzondere Bestemmingen. Zodra u dan iets invoert, dient u deze vergunning ter beschikking te stellen van de z.g. douane agent en deze kan dan de verdere procedure doorlopen. Houd er ook rekening mee, dat goederen die onder deze regeling zijn ingevoerd, nog niet in het vrije verkeer zijn. M.a.w. u moet nauwkeurig bijhouden waar ze zich bevinden en mag ze bijvoorbeeld niet verkopen. Pas nadat de goederen hun bijzondere bestemming gevolgd hebben (in dit geval door inschrijving in het Luchtvaartuigen Register) kunt u er vrij over beschikken. Let er dus op, dat u een kit of onderdelen die u onder deze Regeling hebt gekocht, niet zonder meer aan anderen mag door verkopen!

Nederlandse Luchtvaartuigen register.

Het inschrijven in het Nederlandse Luchtvaartuigenregister maakt dat de Nederlandse wetgeving op het vliegtuig van toepassing is en er als bewijs daarvan een Nederlandse registratie (BvI) voor het vliegtuig wordt afgeven. Een vliegtuig kan slechts in het Nederlandse register worden opgenomen, indien het ook douane technisch in Nederland is ingevoerd. Na de inschrijving in het register kunt u een BVL aanvraag indienen. Ook hierover verschaft de website van de IL&T u de nodige informatie.

Vliegen met een buitenlandse registratie mogelijk?

Indien u een vliegtuig koopt in het buitenland moet onderscheid worden gemaakt tussen een gecertificeerd vliegtuig en een amateurbouw luchtvaartuig.

Voor een gecertificeerd vliegtuig staat u in principe de weg open het toestel op de buitenlandse registratie te laten. Het vliegtuig valt dan onder de wet en regelgeving van het land waar het geregistreerd is, maar moet daar dan ook onderhouden worden.

Ook kunt u besluiten, als uw buitenlandse BvL zich daartegen althans niet verzet, een amateur gebouwd vliegtuig in het geheel niet in te voeren. Het bevindt zich niet in het z.g. vrije verkeer en er zijn daarom restricties van toepassing op wat u er wel en niet mee kan doen. Voor een amateurbouw luchtvaartuig gelden meestal de beperkingen die opgenomen zijn in het S-BvL of Permit to Fly van het land van herkomst.

U kunt ongehinderd binnen en buiten Europa met uw amateur gebouwde toestel vliegen zonder dat daar speciale toestemming voor vereist is.

De Europese landen hebben echter afgesproken dat een in een ander land geregistreerd toestel niet langer dan 28 dagen in een bezoekend land mag begeven. Formeel is dit zo maar er zijn diverse landen die dit niet handhaven, waardoor daar diverse buitenlands geregistreerde toestellen rondvliegen en permanent verblijven.

In NL wordt er wel gehandhaafd dus zal een dergelijk toestel in het land van BvL moeten worden gestald en onderhouden.

In Italië, Spanje en Portugal verblijven vele bijvoorbeeld PH geregistreerde toestellen met als reden dat deze autoriteiten het zelfbouwers heel erg lastig maken of onmogelijk maken. Het blijft dus een gok of dit permanent zo zal kunnen.