• Procedures
  • Verzekeringen NVAV, status november 2019

U hebt schade gemaakt, wat moet u doen.

U hebt schade gemaakt. Wat moet u doen om de zaken af te handelen?

De beschreven procedure kan van geval tot geval afwijken van wat u is overkomen.

  1. Allereerst is het vaak zo, dat wanneer u een "incident", of erger een "accident" hebt gehad, u meestal te maken krijgt met de luchtvaart politie. U moet ook dan meestal eerst een blaastest doen. Daarna wordt er een proces verbaal opgemaakt. Vraag ook of ze u die ter hand willen stellen en bewaar deze goed.
  2. Mogelijk komt ook de onderzoeksraad in beeld (dit is die club van ZKH Pieter van Vollenhove), deze zullen ook het naadje van de kous willen weten en maken eventueel ook proces verbaal op. Ook hiervan geldt, zorg dat je het in bezit krijgt.
  3. Maak veel foto's van het incident. U hebt er meestal te weinig. Maak vooral ook veel foto's van de schade, dat is later alleen maar handig, want de verzekeringsmaatschappij gaat er ook om vragen.
  4. Doe een telefoontje naar Ger May, of regel het rechtstreeks met de verzekering.
  5. De verzekering stuurt u een behoorlijk lang document waarin u precies moet beschrijven wat er is gebeurd, maar u moet ook uw documenten als u Brevet, Medical, Logboek, Identificatiedocument en mogelijk gegevens van uw instructeur hebben. Zorg dat uw documenttie goed op orde is en duidelijk is.
  6. Nadat u alles hebt verzonden, dat kan meestal gewoon per e-mail, krijgt u van de verzekeringsmaatschappij verdere instructies. Wat dat precies is is nu moeiijk aan te geven want het hangt af van de verzekeringsmaatschappij. 

Even voor alle duidelijkheid. Ger May is niet degene die het werk voor u doet, hij begeleid, en stuurt alleen processen aan.

 

Afdrukken E-mail