Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Over Commissie TZ

Commissie Technische zaken

Overzicht commissieleden

Missie van deze commissie:

Hulpverlening bieden, in de meest brede zin van het woord, bij de bouw van een Amateurbouw Luchtvaartuig, of korter gezegd  Experimentals.

  • Het leveren van technische adviezen betreffende de bouw (incl. reparatie) van amateurbouwluchtvaartuigen.
  • Het adviseren inzake aanpassingen aan vliegtuigen, van zowel minor als major aanpassingen.
  • Het adviseren van aspirant bouwers bij de keuze van een vliegtuig.
  • Het adviseren van vliegtuigbouwers bij het onderhoud van hun vliegtuig.
  • Het begeleiden van bouwers bij het bouwproces.
  • Het coördineren van specialistische hulp bij het bouwen van vliegtuigen.
  • Het coördineren van aanpassings-goedkeuringen bij Il&T.
  • Het verzorgen van een eindinspectie aan een gereed toestel.
  • Het adviseren en coördineren bij de aanvraag van een Bewijs van luchtwaardigheid (BvL)
  • Het coördineren van een geluidsmeting van en gereed toestel.

Ondanks het moderne tijdperk waar we in leven, met gegevensbronnen als internet, blijven er toch nog heel veel zaken over waarvoor de bouwer advies wenst.

Kennelijk wil men graag ruggensteun vinden bij mensen die ook in deze materie werkzaam zijn. Deze steun is te vinden bij de NVAV en dan in het bijzonder als het om technische zaken gaat.

Hulp wordt verleend wanneer de bouwer er om vraagt.

De vraag wordt laagdrempelig gehouden, er worden geen andere eisen gesteld dan een geldig lidmaatschap van de NVAV.

Leden met technische vragen moeten niet schromen om contact op te nemen. De expertise die aanwezig is in deze afdeling is van onschatbare waarde voor de  bouwer. Mogelijk wordt u ook in contact gebracht met bouwers die hetzelfde vliegtuig bouwen, zodat kennis en problemen gedeeld kunnen worden.

De maandelijkse verenigingsdagen worden gebruikt om kennis over te dragen, waarbij regelmatig workshops gehouden worden over allerlei onderwerpen.