• Geinteresseerd
  • Welkom

Welkom bij de club!

Het besluit zelf een vliegtuig te gaan bouwen is ongetwijfeld een stap geweest, waarover u de nodige tijd hebt nagedacht en waarover u zich – naar wij hopen – uitgebreid hebt laten informeren. Het bouwen van een eigen vliegtuig vergt naast de nodige technische kennis en vaardigheid voor alles veel doorzettingsvermogen. Meestal staat u aan het begin van een traject van meerdere jaren, waarin u naast veel plezier ook ongetwijfeld perioden van tegenslag zult ondervinden.

Uw lidmaatschap van de NVAV brengt u in contact met andere bouwers en deskundigen, zodat u bij problemen hulp en informatie kunt krijgen. Tevens beschikt de NVAV over veel kennis van de regelgeving. In de eerste plaats is het zinvol, dat u contact zoekt met bouwers van soortgelijke vliegtuigen binnen de NVAV. In de tweede plaats vormen de maandelijkse verenigingsdagen (meestal in Lelystad) een belangrijke bron van informatie. Tenslotte kunt u bij moeilijke gevallen een beroep doen op uw regiomedewerkers van TZ (Technische Zaken), die u graag verder zal helpen. Wij adviseren u nadrukkelijk gebruik te maken van de kennis en ervaring die binnen onze  vereniging aanwezig is, zodat u uiteindelijk kunt gaan behoren tot de wereldwijd gerekend zeer selectieve club van mensen, die in een zelfgebouwd vliegtuig vliegen!

Hoewel de regelgeving van de  ILenT (Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart,  geen specifieke eisen m.b.t. de bouw en de bouwer stelt, dient u zich er te allen tijde van bewust te zijn, dat het bouwen van een betrouwbaar en veilig vliegtuig alleen maar tot stand kan komen als u bepaalde – veelal logische zaken – in acht neemt. De regelgeving rekent dit weliswaar tot de eigen verantwoordelijkheid, doch de  ILenT houdt zich te allen tijde het recht van inspectie voor en zo kan de bouw bij negatieve bevindingen stil gelegd worden!

Daarnaast dient u zich te allen tijde te realiseren, dat vliegen in Nederland nog steeds een maatschappelijk omstreden hobby is. Iedere onveilige situatie wordt veelal breed uitgemeten in de pers en kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van uw en onze hobby!

Algemeen geldt, dat een goed product slechts tot stand kan komen in een beheerst en goed gedocumenteerd proces.

Afdrukken E-mail