• Geinteresseerd
  • Lid worden?

Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Amateurvliegtuigbouwers NVAV.

Tarief 2017: €105,00 , senioren lidmaatschap € 60,00 , en studenten / jongeren lidmaatschap € 20,00

Om lid te worden van onze vereniging zijn wij de volgende gegevens van u nodig. Teneinde de administratie in 1 keer compleet binnen te krijgen, verzoeken we u de volgende gegevens gereed te hebben om in te vullen op ons inschrijfformulier. Voor nieuwe leden willen wij graag onderstaande velden ingevuld hebben. 

Alle velden met (*) zijn verplichte velden. Dank u.

relatienummer:
voornaam:(*)
naam:(*)
adres:(*)
postcode:(*)
woonplaats:(*)
landcode:(*)
telefoon 1:(*)
telefoon 2:
e-mail:(*)
contactpersoon:(*)
website:
partnernaam:
incasso: J/N(*)
iBANnr.:(*)
bIC(swift) code:
banknaam:(*)
bankplaats:(*)
bankland:(*)
geboortedatum:(*)
uw beweegredenen:(*)
wat kunt u voor onze vereniging doen(*)
portretje maximaal 4000 kb = 4 mb (*)

Deze gegevens zijn alleen voor de NVAV. Klik hier voor het inschrijfformulier