Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

NVAV oneens met ILT over verkoop vliegtuig

ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) hanteert sinds kort het standpunt datinspectie een amateurbouwluchtvaartuig niet op een andere naam gezet kan worden dan die van de oorspronkelijke bouwer. Die blijft altijd houder van het vliegtuig en verantwoordelijk voor het onderhoud. Concreet betekent dit dat onze vliegtuigen niet meer doorverkocht kunnen worden.

Dit beleid is afgelopen maanden een aantal keer door ILenT naar diverse personen gecommuniceerd en tijdens een recente vergadering met NVAV is dit tevens aan de orde geweest.

In de vernieuwde regeling voor amateurbouw is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de gedachtengang van ILenT. Men baseert zich op bepalingen van EASA New Basic Regulation. Maar tegelijkertijd ontbreekt dan de exacte onderbouwing.

Wij zijn volkomen verbaasd door deze ontwikkeling, mede ook gezien het feit dat dit gedurende onze contacten met EFLEVA (European Federation of Light, Experimentalen and Vintage Aircraft) en EAS (Europe Air Sports) nooit aan de orde is geweest.

Wij zijn het natuurlijk absoluut oneens met deze gang van zaken en zullen ons hier niet bij neerleggen.
We houden je op de hoogte.