Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Interpretatie van regelgeving door ILenT opgeschort.

Zeasaoals eerder vermeld werden we opeens geconfronteerd met een gewijzigde interpretatie van EASA-regelgeving door ILenT. Volgens hen zou het niet meer mogelijk zijn een amateurbouwvliegtuig te verkopen.

De NVAV is het hier absoluut mee oneens en overlegt hierover met ILenT.

ILenT heeft besloten advies te vragen bij EASA. In afwachting van die reactie zal ILenT haar afwijkende interpretatie opschorten en veranderingen van het houderschap in het register als vanouds mogelijk maken.

Indien EASA ILenT's lezing bevestigt, ontstaat er een nieuwe situatie en zal de eerdergenoemde beperking wel gelden en wel voor het gehele EASA-gebied.

Onze inschatting echter is dat EASA zal uitspreken dat het bewuste artikel in Annex I niet de intentie heeft de overdracht van het houderschap te verbieden. Wij hebben voldoende argumenten voor onze inschatting en zijn daarover intensief in contact met onze Europese relaties. Die verwerpen allemaal de visie van ILenT. Tenslotte hebben we ook juridisch advies ingewonnen.

Voorlopig is de kou uit de lucht en is er dus geen beperking voor de verkoop van onze vliegtuigen.
We houden je op de hoogte.