Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Herfstbrief 2021

Beste Leden,

René.

Met de publicatie van het onderzoeksrapport van de botsing van twee Piper Cubs word ik meteen teruggeworpen naar die bewuste middag op 21 juni 2019. Ik werd gebeld door Jack die op dat moment op Seppe was. Door de emotie in zijn stem was het mij meteen duidelijk dat er iets heel ergs was gebeurd. Daarop volgde het ongeloof dat iemand op deze manier zo abrupt uit het leven gerukt kan worden.
Renés afscheid was indrukwekkend. Hij was zeer geliefd onder zijn kennissen en vrienden en daarvan had hij er heel veel. 
Het beeld dat ik van het rapport krijg is dat de betrokken vliegers gepassioneerd waren in wat ze deden. Ze oefenden regelmatig en lieten zich door ervaren mensen coachen. Ze hadden alle benodigde kwalificaties en autorisaties. De vliegpatronen werden goed besproken en geoefend. Het meest recente vliegpatroon dat ze bedacht hadden bevatte een risico. Ze waren zich hiervan bewust en hadden een ontsnappingsmanoeuvre bedacht. De onderzoeksraad oordeelde dat het bedachte vangnet helaas onvoldoende was om het risico van de oefening te mitigeren. Dat is zowel pijnlijk als tragisch om te lezen.
. . . . .   

Nu Corona dat weer toestaat, starten we langzaam maar zeker onze clubactiviteiten weer op. We worden enigszins gehinderd door het ontbreken van een activiteitencommissie. We zijn daarom zeer dankbaar dat Alex van der Zouw (samen met een aantal vaste helpers) bereid is één en ander op te pakken.
We hebben de nieuwjaarsreceptie al vast gepland en we zijn bezig een agenda te maken voor volgend jaar. We krijgen soms suggesties binnen van leden, die zijn welkom.
Ik vind dat het goed gaat met onze vereniging. We krijgen er regelmatig nieuwe leden bij. Er wordt volop gebouwd en de komende maanden kunnen we een aantal first-flights verwachten. Waaronder ook hopelijk mijn eigen project.
Ik hoef de ervaren bouwers niet uit te leggen hoe zwaar de laatste loodjes zijn. Maar binnenkort kan mijn project naar de spuiter.
Ik was van plan het spuitwerk zelf te doen. Tegen het advies in van velen. Maar ik had graag ook dat gedeelte van het leerproces meegepakt. Maar hoe meer ik me erin verdiepte hoe meer ik er van doordrongen raakte dat zelf spuiten een hachelijke onderneming zou kunnen blijken.
 
Vriendelijke groeten,

Joop Sint Jago
Baarn, 7 november 2021