Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Commissies

Naast het dagelijks bestuur telt de NVAV een aantal commissies en specialisten voor diverse deelgebieden. Enkele commissie voorzitters zijn tevens bestuurslid.

U kunt met hen contact opnemen via de hieronder vermelde email adressen. Zij zullen uw belangen dan verder helpen behartigen. 

  1. Commissie Evenementen. Deze commissie regelt alles voor welke interne of externe activiteit dan ook: de locatie, het programma, de catering en de aanmeldingen. Email:  evenementen@nvav.nl
  2. Commissie Technische zaken.  Deze commissie geeft allerlei technische adviezen aan bouwers, maar luistert ook op Europees niveau naar regels waar wij ons aan dienen te houden. Tevens verzorgt de bouwbegeleiding en de eindinspectie. Email: technischezaken@nvav.nl . De pool van speciale gereedschappen (zoals weegschalen, propeller balancer, motortakel e.d.) is bereikbaar via toolpool@nvav.nl .
  3. Commissie Vliegzaken. Vliegzaken bestiert alle vlieg-gerelateerde zaken. Dat kan een advies zijn over een buitenlandvlucht, maar ook de regels voor het invliegen of het uitvoeren van de prestatiemeting welke is vereist voor de geluidsmeting. Email: vliegzaken@nvav.nl
  4. Commissie Wet- en Regelgeving. Deze commissie interpreteert en becommentarieert de regels rond het bouwen en het vliegen, in overleg met o.a. de DGB, ILenT, EFLEVA en AOPA.
  5. Commissie Veiligheid. Deze commissie waakt over onze veiligheid, neemt safety reports in ontvangst en geeft adviezen over het veilig bouwen en vliegen en bespreekt ongevallen rapporten. Email: veiligheid@nvav.nl
  6. Commissie Verzekeren. Deze commissie bemiddelt en is verantwoordelijk voor de collectieve inkoop van een goede en voordelige vliegtuigverzekering waar onze leden graag gebruik van maken. Email: verzekeren@nvav.nl
  7. ICT zaken.  Beheert de cloud, website en database. Email: ICT@nvav.nl
  8. Ledencontact. Houdt zich bezig met o.a. lief & leed plus de NVAV publiciteit en de participatie daarin door leden.
  9. Redactie. Verzorgt o.a. publicatie van de maandelijkse NVAV Nieuwsbrief "Profiel", genoemd naar het papieren NVAV clubblad dat decennia lang is verschenen in een beperkt aantal edities per jaar. Email: redactie@nvav.nl