Wijzigingen tijdens de bouw

2. Wijzigingen tijdens de bouw

2.1 De Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen maakt onderscheid tussen major en minor wijzigingen. Voor informatie hierover wordt verwezen naar de betreffende regelgeving. In het algemeen geldt een wijziging als 'major' als de vliegeigenschappen, veiligheid of geluidsproductie er door beïnvloed worden. Ten einde moeilijkheden achteraf te voorkomen, is het uiterst zinvol dat de bouwer iedere wijziging op een duidelijke wijze documenteert (bijv. in het bouwlogboek).
Dit is in ieder geval noodzakelijk voor z.g. major wijzigingen.

2.2 Indien sprake is van een major wijziging kan bij andere bouwers nagevraagd worden of de wijziging voor het betreffende toestel reeds bekend is. De hiervan beschikbare documentatie kan (en moet!) dan later worden gebruikt bij de BVL aanvraag. Is dit niet het geval (het betreft dan een niet goedgekeurde wijziging), dan dient de bouwer zelf zorg te dragen voor een goedkeuring resp. verklaring van geen bezwaar van de ontwerper / fabrikant voor de wijziging (zie hiervoor de betreffende MAL). Indien het niet mogelijk is een goedkeurende verklaring te verkrijgen, valt de wijziging onder het regiem “eigen ontwerp” en zal met behulp van externe deskundigen (b.v. TU Delft) de luchtwaardigheid van de wijziging moeten worden aangetoond!
Niet gedocumenteerde of niet door de ontwerper goedgekeurde wijzigingen worden door de IVW niet geaccepteerd.

2.3 Wijzigingen die betrekking hebben op de geluidsproductie van het toestel, dienen vooraf door de dienst IVW goedgekeurd te worden. Wees je ervan bewust, dat dit gezien de hedendaagse 'gevoeligheid' voor alles wat met geluid te maken heeft een uiterst moeizaam traject is.

2.4 Minor wijzigingen vereisen geen goedkeur, doch moeten bij de BVL aanvraag in een overzicht gemeld worden. Vraag je dus terdege af of een wijziging wel als minor door de beugel kan, anders loop je alsnog bij de BVL aanvraag tegen de lamp. In ieder geval moet ook een minor wijziging op een duidelijke wijze gedocumenteerd worden.

Over het algemeen geldt voor wijzigingen: bezint eer ge begint!!

Afdrukken E-mail