Bouwbegeleiding

De NVAV heeft een aantal Adviseurs die de leden ondersteunen bij selektie van het te bouwen ontwerp, de bouw, en het invliegen en bij het onderhoud. Bij de aanvraag voor een R-BvL wordt dan ook ondersteuning gegeven en kan de benodigde "Verklaring van geen bezwaar" worden afgegeven.

Afdrukken E-mail