BVL aanvraag

Zodra de tijd gekomen is om de kroon op uw werk te zetten en het project de voltooiing nadert, krijgen opnieuw enkele zaken de aandacht en wel, dat u in het bezit van een Bewijs van Inschrijving (BVI) en een Bewijs van Luchtwaardigheid (BVL) moet zien te komen.

Een BVI kan al in een eerder stadium bij de dienst ILENT aangevraagd worden, doch meestal wordt de afgifte pas gedaan zodra de BVL aanvraag ook ingediend wordt. Meestal is het overigens wel mogelijk een voorlopige reservering van een registratie kenmerk te krijgen. Nadere informatie m.b.t. het aanvragen van een BVI of BVL (inclusief de meest recente verseis van de aanvraag checklijsten!) kunt u van de website van de ILENT downloaden. Bij de BVL aanvraag is het volgende van belang.

Aanvraagformulieren voor zowel het BVI als BVL kunt u bij de ILENT (dus niet de NVAV!) aanvragen of downloaden. Het toestel moet ten tijde van de aanvraag werkelijk vliegklaar zijn, omdat de ILENT zich het recht voorbehoudt voor de BVL afgifte een inspectie uit te voeren. Bij de BVI aanvraag kan het voorkomen, dat de dienst ILENT aangetoond wil hebben, dat het toestel of de kit op een reguliere wijze in Nederland terecht is gekomen. Dit heeft te maken met de fiscale regelgeving, waarbij o.a. het luchtvaartregister een z.g. fiscale eindbestemming is. Het betreft hier dus een aan de ILENT gedelegeerde bevoegdheid van de fiscus.
Indien u niet (meer) in het bezit bent van de aankoopnota’s van de kit, of de belangrijkste componenten daarvan, kan dat tot aanzienlijke vertragingen leiden!

De bij de BVL aanvraag in te dienen stukken staan in de regelgeving genoemd. Gebruik steeds de meest recente versie van de checklist!
In deze infomap zijn een aantal voorbeelden van de gevraagde verklaringen opgenomen, die desgewenst in overleg met de regio begeleider ingevuld kunnen worden. Zorg er voor, dat u alle benodigde informatie beschikbaar heeft en vul de formulieren in zoals in het voorbeeld vermeld is (dus vooral niets meer en niets minder!).

Let bij het opstellen van de zgn. inventarislijst op de vereiste TSO (Technical Standard Order) keurmerken en vermeld deze ook! Afwijkingen worden door de ILENT niet geaccepteerd.

Let ook op de verklaring m.b.t. de uitgevoerde wijzigingen. Ook als er in het geheel geen wijzigingen zijn aangebracht, moet er een verklaring worden bijgevoegd waaruit dat blijkt. Zgn. major wijzigingen moeten altijd zijn voorzien van een verklaring van geen bezwaar van de ontwerper van het toestel.

Bij de BVL aanvraag wordt in alle gevallen het z.g. operating-manual van het vliegtuig ter inzage gevraagd. Voor zover u niet in het bezit bent van een door de kitfabrikant geleverd exemplaar, kunt u gebruik maken van een voor uw vliegtuig aangepaste kopie van eerder goedgekeurde manuals van een collega bouwer van een zelfde type vliegtuig. Lukt ook dat niet, dan zit er niets anders op, dan een manual te maken. De NVAV heeft in dat geval een zgn. generiek manual, dat naar behoefte aangepast kan worden

Ten slotte: een volgens de regels ingediende BVL aanvraag wordt door de ILENT meestal binnen 14 dagen afgehandeld. U hebt het dus zelf in de hand, hoe snel u in het bezit van de fel begeerde papieren komt.

Afdrukken E-mail