Geluidmetingen

Al een aantal jaren is in de EU regelgeving van kracht, die beoogt het geluidsniveau in de luchtvaart terug te dringen. Hierbij is de essentie, dat de geluidsproductie van vliegtuigen op een genormaliseerde manier gemeten wordt, waarna indeling in geluidsklassen volgt.

Per 1 mei 2005 is in Nederland een nieuwe regeling m.b.t. het aanvragen van een z.g. geluidsdocument van kracht geworden. Die regeling beoogt dat alle luchtvaartuigen uiterlijk op 1 januari 2007 een geluidsdocument aan boord hebben. De afgifte van het geluidsdocument is gekoppeld aan de afgifte respectievelijk verlenging van een BVL. Voor de volledige Regeling verwijzen wij u naar de website van IVW. (Zie ook [ 500 WWW links Overheidsformulieren]).

Medio 2011 is de vergunning voor het geluidmeten van de NVAV overgegaan naar het ANMI ( het Aircraft Noise Measurement Institute )

Hoe komt u aan een geluidsdocument? Een geluidmeting door het ANMI uit laten voeren.Het ANMI behoort tot een van de weinige organisaties in Nederland die door de dienst IVW gemachtigd is geluidmetingen uit te voeren. Voor het aanvragen van een geluidmeting, dient u te beschikken over een aantal gegevens, dat veelal tijdens de invliegfase kan worden verkregen. Doe dit wel met de nodige nauwgezetheid, want de gegevens kunnen de uitkomst van de meting aanzienlijk beïnvloeden! Het gebruik van [310 Checklist invliegen] is hierbij verplicht. De te volgen procedures zijn nadrukkelijk gericht op de belangrijkste elementen voor de geluidsmeting. Dit staat omschreven in [320, Procedure geluidsmeten ] Een aanvraagformulier Lg [340 Aanvraagformulier (Ig) voor een geluidsmeting ] voor het aanvragen van een geluidmeting vindt u in dit verenigingshandboek. De e-versie om met de PC in te vullen (MS Word) is verkrijgbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Daar kunt u uw aanvraag ook indienen.

Een gelijkstelling aanvragen.

Indien u kunt aantonen, dat in Nederland (NVAV/ANMI hebben inmiddels een lange lijst gemeten toestellen) of in een aantal 'geaccepteerde landen', zoals Duitsland, Engeland, Zwitserland en Frankrijk, een vliegtuig rondvliegt, dat exact gelijk is aan het uwe en waarvoor door de autoriteiten een geluidcertificaat is afgegeven, kunt u op grond daarvan een gelijkstelling aanvragen. Het aanvragen hiervan verloopt overigens via dezelfde weg als het aanvragen van een geluidmeting. Blijkt aan de hand van uw aanvraag plus bijlagen, dat inderdaad sprake is van een identiek vliegtuig, dan zal het ANMI een verzoek tot afgifte van een (gelijkstelling)certificaat indienen en hoeven de metingen niet opnieuw te worden uitgevoerd.Aan de hand van het bovenstaande begrijpt u dat de crux van het verhaal zit in het woord 'identiek' en de aantoonbaarheid daarvan. Vraag dit dus goed na (ook via :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en kom met sluitende bewijsstukken om uw kans van slagen te optimaliseren.

Afdrukken E-mail