Overslaan en naar de inhoud gaan

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS

Bouwadvies en begeleiding

Bouwadvies en begeleiding

De NVAV heeft een aantal adviseurs die de leden ondersteunen bij de selectie van het te bouwen ontwerp, de bouw, het invliegen en bij het onderhoud. Bij de aanvraag voor een S-BvL wordt ook ondersteuning gegeven en kan de benodigde "Verklaring van geen bezwaar" worden afgegeven.

Voor NVAV keurprojecten hanteren we de onderstaande werkwijze :

Standaard aanbevolen NVAV project werkwijze, zonder externe adviseurs/inspecteurs:

 1. Advies over de vliegtuig keuze
 2. Project inschrijven, bouwnummer en adviseur toewijzing. Indien nodig kunnen meerdere adviseurs worden toegewezen voor specialistische onderwerpen.
 3. Onderzoek vaardigheden, bouw middelen en uitleg NVAV werkwijze
 4. Advies op alle gebieden van de bouw-log, techniek en wetgeving
 5. Toelichting beschikbare NVAV leen apparatuur: Weegschalen, Power/SWR meter, motorlift, prop balancer, tekst ponsapparaat
 6. Overdragen informatie map vliegtuigbouw (nog niet ge-update; verwacht in de loop 2023)
 7. Bouw advies bezoeken op regelmatige basis (BIS registratie formulier), maar minimaal voordat ontoegankelijke delen worden gesloten. (VIP formulier)
 8. In principe gebeuren bezoeken zo vaak als gewenst op uitnodiging van de bouwer omdat we de voortgang niet kennen, maar de adviseur neemt minimaal elke 6 maanden contact op (De adviseurs en inspecteurs berekenen slechts directe reis- en onkosten indien die er zijn)
 9. Bijhouden voortgang in de NVAV database en BIS formulier
 10. Voorinspectie door erkend IL&T NVAV inspecteur tegen het einde van de bouw (ca 90%), waar een puntenlijst uit voortkomt. Afhankelijk van de bouwkwaliteit kan deze 25 – 250 punten omvatten en kan wellicht leiden tot meerdere controle iteraties.
 11. Uitvoeren weging en W&B berekening
 12. Eindinspectie door IL&T erkend inspecteur waar de puntenlijst dient te zijn opgelost. Hier kunnen nog restpunten uit naar voren komen.(GIS formulier)
 13. Wat NVAV betreft is het elektrisch hoofdschema, POH, SB’s en MM onderdeel van de controle
 14. Extern uitvoeren wettelijke pitot/static en avionics test.
 15. Ondertekening S-BvL aanvraag door inspecteur wanneer hij tevreden is, vooral op het gebied van veiligheid (focus op besturing, brandstofsysteem, motor en E-systeem)
 16. Assistentie bij S-BvL aanvraag
 17. Indien gewenst assistentie bij motor inregelen, invliegen, geluid meten, prop balanceren, etc.
 18. Globale controle bij jaarlijkse BvL verlenging en aftekenen wettelijk verplichte verlenging aanvraag door erkend inspecteur. Accent op onderhoud en uitvoering van SB’s.

Volgen van deze stappen resulteert in :

NVAV keur project :

 • Bouwers die zich conformeren aan de verenigingsstatuten en standaard werkwijze als boven. Overleg over noodzakelijke afwijkingen is altijd mogelijk.
 • Informatie van de bouw aanwezig in de database.
 • Alle bouwinformatie is beschikbaar voor de bouwer of eigenaar in de NVAV database

Tweede mogelijkheid voor bouwers die bovenstaande niet wensen :

Geen NVAV keurproject :

Leden die dit niet willen geven we wel advies en kunnen gebruik maken van alle verenigingsfaciliteiten, maar we doen geen bouwbezoeken en eindinspecties. De verantwoording voor inspecties en eindinspecties ligt buiten de vereniging.

Wel NVAV bouwnummer, maar geen bouwinformatie registratie.

Verplichte Inspectie Punten :

 1. Voordat vleugels en stabilo definitief gesloten worden.
 2. Compleet brandstof systeem.
 3. Complete besturing.
 4. Motor, propeller en hoofdlijnen E-systeem wanneer nog goed toegankelijk.

Combinatie van stappen is mogelijk mits goed toegankelijk.

Afgetekend VIP formulier moet bij de eindinspectie overlegd worden.

Afkortingen :

 • VIP                  Vitale Inspectie punten
 • BIS                  Bouw Inspectie Schema
 • GIS                 Globaal Inspectie Schema
 • s-BvL              Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid
 • SB                   Service Bulletins
 • POH               Pilot Operational Manual
 • MM                 Maintenance Manual
 • W&B               Weight and Balance
 • E-systeem      Electrisch system
 • IL&T                Inspectie Leefomgeving en Transport